Scroll Top

Oprocentowanie i opłaty

Lokaty nieodnawialne

Warunki
Lokata Srebrna Bis
Lokata Szmaragdowa Bis
Lokata Szafirowa Bis
Minimalny wkład 500 zł 500 zł 500 zł
Oprocentowanie stałe 0,2 % 2,4 % 4,45 %
Okres trwania lokaty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy

Dodatkowe informacje:

po upływie okresu umownego lokaty,  środki wraz z odsetkami są przeksięgowywane na rachunek z którego została lokata otwarta lub zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez posiadacza lokaty, a w razie braku dyspozycji przeksięgowane na rachunek techniczny nieoprocentowany

Podstawowe stopy procentowe

Warunki
Oprocentowanie
Stopa referencyjna 5,75 %
Stopa lombardowa 6,25 %
Stopa redyskonta weksli 5,80 %