Scroll Top

Historia Banku

Zaczątki działalności Banku sięgają roku 1867, kiedy w Inowrocławiu powstało Polskie Towarzystwo Pożyczkowe dla miasta i pobliskich wsi pod nazwą „Spółka Kujawska”.

W okresie tym ze szczególną aktywnością działali na rzecz Banku: dr Zygmunt Wilkoński – sędzia, założyciel Parku Solankowego, sędzia Łyskowski, kupiec Wituski, dr Teodor Rakowski, Franciszek Szypra – rolnik, ziemianin Wilhelm Łyskowski, kupiec Władysław Popławski, rolnik Józef Kozłowicz, ziemianin Julian Perliński.

InoBank należy do grupy największych banków spółdzielczych w strukturach Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB).

W latach największego rozkwitu inowrocławskiego Banku Ludowego, na początku XX w. prezesem Rady Nadzorczej był ks. Antoni Laubitz, viceprezesem dr Józef Krzymiński – wybitny działacz narodowy, pierwszy prezydent Inowrocławia. W skład ówczesnego Zarządu wchodzili: Filip Niklewski, Antoni Szeffs oraz dr Stanisław Wachowiak – w odrodzonej Polsce minister do spraw byłej dzielnicy pruskiej.

W 1906 r. inowrocławski Bank Ludowy przeniesiono do nowo wzniesionego budynku. Okazały gmach Banku usytuowano w centralnym punkcie miasta, u zbiegu ulic Solankowej i Staszica, gdzie mieści się po dzień dzisiejszy. Decyzję o budowie tego budynku podjął ks. Piotr Wawrzyniak.

Akt powołania do życia Banku Inowrocławskiego nie był tylko posunięciem gospodarczym , lecz przede wszystkich patriotycznym, skupiającym członków wyłącznie – Polaków. Wydarzenie to bardzo ożywiło życie gospodarcze Polaków. Bank jako instytucja brał udział w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy” i wyszedł z niego zwycięsko. Członkowie Banku Spółdzielczego są dumni z jego przeszłości oraz roli jaką odegrał w budzeniu narodowej świadomości.

Uchwała zebrania przedstawicieli z 24. 03. 1973 r Bank Ludowy zmienił nazwę na Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu.

W roku 2017 obchodziliśmy Jubileusz 150-lecia istnienia Banku Przez te wszystkie lata Bank Spółdzielczy nie zatracił charakteru spółdzielni i jest nadal we władaniu kadencyjnie wybieranego samorządu.
Od zawsze służył rzemieślnikom, kupcom, przedsiębiorcom, rolnikom oraz ludności zamieszkałej w mieście i gminie Inowrocław.

Dzisiaj Bank działa na terenie całego kraju, a jego misją jest: “zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług finansowych i doradczych poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii, dzięki wyszkolonym,  motywowanym i nastawionym na zaspokojenie potrzeb klienta pracownikom, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności”