Scroll Top

Dane Finansowe

Wyniki finansowe InoBank Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

Dane ogólne 31.03.2024r.
Suma
bilansowa w tys. zł
441 819
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
188 301
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
151  350
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
30 314
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
296 523
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
52 101
Fundusze
własne w tys. zł
72 548
Współczynnik
wypłacalności %
36,26%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
5 604
Wynik
bieżący netto w tys. zł
4 549
ROA %
netto
4,09%
ROE%
netto
25,10%
Dane ogólne 30.12.2023r.
Suma
bilansowa w tys. zł
448 226
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
187 667
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
154 922
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
33 623
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
299 364
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
58 641
Fundusze
własne w tys. zł
72 529
Współczynnik
wypłacalności %
35,69%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
9 700
Wynik
bieżący netto w tys. zł
7 972
ROA %
netto
1,92%
ROE%
netto
11,18%
Dane ogólne 30.06.2023
Suma
bilansowa w tys. zł
426 193
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
170 095
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
161 242
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
22 950
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
281 029
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
56 610
Fundusze
własne w tys. zł
72 630
Współczynnik
wypłacalności %
37,60%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
8 543
Wynik
bieżący netto w tys. zł
7 020
ROA %
netto
2,30%
ROE%
netto
13,19%
Dane ogólne 30.06.2023
Suma
bilansowa w tys. zł
389 213
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
144 382
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
151 111
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
23 505
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
268 027
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
365 11
Fundusze
własne w tys. zł
72 608
Współczynnik
wypłacalności %
39,52%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
4 493
Wynik
bieżący netto w tys. zł
3 453
ROA %
netto
1,73%
ROE%
netto
9,80%
Dane ogólne 31.03.2023
Suma
bilansowa w tys. zł
391 311
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
137 994
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
156 985
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
24 710
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
264 360
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
44 756
Fundusze
własne w tys. zł
69 437
Współczynnik
wypłacalności %
36,58%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
2 667
Wynik
bieżący netto w tys. zł
2 040
ROA %
netto
2,02%
ROE%
netto
11,76%
Dane ogólne 31.12.2022
Suma
bilansowa w tys. zł
417 706
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
156 499
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
163 394
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
264 501
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
276 894
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
59 881
Fundusze
własne w tys. zł
69 425
Współczynnik
wypłacalności %
35,11%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
5 557
Wynik
bieżący netto w tys. zł
4 052
ROA %
netto
1,04%
ROE%
netto
5,90%
Dane ogólne 30.09.2022
Suma
bilansowa w tys. zł
377 006
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
115 661
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
24 243
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
255 893
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
255 893
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
40 362
Fundusze
własne w tys. zł
69 413
Współczynnik
wypłacalności %
37, 84 %
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
4 982
Wynik
bieżący netto w tys. zł
3 694
ROA %
netto
1,29 %
ROE%
netto
7,18 %