Scroll Top

Dane Finansowe

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

Dane ogólne 30.06.2023
Suma
bilansowa w tys. zł
417 706
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
156 499
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
163 394
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
26 450
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
276 894
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
59 881
Fundusze
własne w tys. zł
69 425
Współczynnik
wypłacalności %
35,11%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
5 557
Wynik
bieżący netto w tys. zł
40 52
ROA %
netto
1,04%
ROE%
netto
5,90%
Dane ogólne 31.03.2023
Suma
bilansowa w tys. zł
391 311
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
137 994
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
156 985
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
24 710
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
264 360
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
44 756
Fundusze
własne w tys. zł
69 437
Współczynnik
wypłacalności %
36,58%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
2 667
Wynik
bieżący netto w tys. zł
2 040
ROA %
netto
2,02%
ROE%
netto
11,76%
Dane ogólne 31.12.2022
Suma
bilansowa w tys. zł
417 706
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
156 499
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
163 394
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
264 501
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
276 894
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
59 881
Fundusze
własne w tys. zł
69 425
Współczynnik
wypłacalności %
35,11%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
5 557
Wynik
bieżący netto w tys. zł
4 052
ROA %
netto
1,04%
ROE%
netto
5,90%
Dane ogólne 30.09.2022
Suma
bilansowa w tys. zł
377 006
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
115 661
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
24 243
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
255 893
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
255 893
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
40 362
Fundusze
własne w tys. zł
69 413
Współczynnik
wypłacalności %
37, 84 %
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
4 982
Wynik
bieżący netto w tys. zł
3 694
ROA %
netto
1,29 %
ROE%
netto
7,18 %
Dane ogólne 30.06.2022
Suma
bilansowa w tys. zł
360 561
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
102 234
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
163 940
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
24 675
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
243 288
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
38 219
Fundusze
własne w tys. zł
69 399
Współczynnik
wypłacalności %
38,41%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
3 261
Wynik
bieżący netto w tys. zł
2 615
ROA %
netto
1,36 %
ROE%
netto
7,66 %
Dane ogólne 31.03.2021
Suma
bilansowa w tys. zł
370 903
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
120 229
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
157 656
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
25 112
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
246 974
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
47 230
Fundusze
własne w tys. zł
67 811
Współczynnik
wypłacalności %
37,90%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
1 304
Wynik
bieżący netto w tys. zł
1 025
ROA %
netto
1,04%
ROE%
netto
6,05%
Dane ogólne 31.12.2021
Suma
bilansowa w tys. zł
407 271
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
149 568
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
161 168
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
26 313
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
272 042
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
60 210
Fundusze
własne w tys. zł
67 546
Współczynnik
wypłacalności %
36,62%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
2 417
Wynik
bieżący netto w tys. zł
2 127
ROA %
netto
0,55%
ROE %
netto
3,17%
Dane ogólne 30.09.2021
Suma
bilansowa w tys. zł
383 676
Należności
od sektora finansowego w tys. zł
122 041
Należności
od sektora niefinansowego w tys. zł
158 119
Należności
od sektora budżetowego w tys. zł
27 218
Zobowiązania
wobec sektora niefinansowego w tys. zł
264 657
Zobowiązania
wobec sektora budżetowego w tys. zł
42 309
Fundusze
własne w tys. zł
67 627
Współczynnik
wypłacalności %
35,92%
Wynik
bieżący brutto w tys. zł
2 330
Wynik
bieżący netto w tys. zł
2 161
ROA %
netto
0,75%
ROE %
netto
4,31%