Scroll Top

Tabele opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta Biznesowego obowiązuje od 2 stycznia 2024 roku z zastrzeżeniem, że:
a) zapisy dotyczące pakietu dla rachunku KONTO OPTYMALNE wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2023 r.,
b) zapisy Rozdziału 5 Kredyty i Rozdziału 6 Gwarancje, regwarancje, awale wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2023 r.