Scroll Top

Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego

InoBank stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z przyjętym oświadczeniem Zarządu oraz Polityką ładu korporacyjnego.