Scroll Top

Konto Optymalne

Konto optymalne przeznaczone jest
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych

Twoje opłaty za Konto optymalne:

0 zł*

Prowadzenie rachunku bankowego

0 zł

Wpłaty i wypłaty

0 zł

Bankowość elektroniczna

0 zł**

Opłata miesięczna za kartę płatniczą

* 0 zł pod warunkiem zapewnienia wpływu na rachunek w kwocie nie mniejszej niż 2500,00 zł oraz posiadanie co najmniej jednej karty płatniczej wydanej do rachunku, w przeciwnym wypadku 30,00 zł.

** 0 zł w przypadku dokonania pięciu transakcji kartą. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim opłata miesięczna za utrzymanie karty w systemie wynosi 5,50 zł.

Bezpieczna

bankowość mobilna

W InoBank słuchamy naszych Klientów, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pozwalamy na korzystanie z dwóch różnych aplikacji mobilnych.

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

AGNIESZKA-GORZYCKA
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
ILONA-EBERTOWSKA-200x300 (1)
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
BEATA-NOWAKOWSKA
Beata Nowakowska
Doradca klienta
MONIKA-MROZ
Monika Mróz
Doradca klienta
KINGA-JASKULSKA
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
DSC_8879
Anna Krzyżanowska
Doradca klienta
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
a.jozwiak
Anna Jóźwiak
Doradca Biznes
Anna Gruszka-Kaleta
Doradca Biznes