Scroll Top

Kredyt Gotówkowy Eko! powiewEkoŚwieżości

Odetchnij świeżym powietrzem

Podstawowe warunki kredytowania:

Oprocentowanie zmienne

10,85%
w skali roku

Prowizja przygotowawcza

0%
kwoty kredytu

Maksymalny okres kredytowania

do 60 m-cy

Minimalna kwota kredytu

10.000,00 zł

Maksymalna kwota kredytu

80.000,00 zł

Pieniądze możesz przeznaczyć na:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A, B
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej)

Dokumenty do pobrania:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  dla  reprezentatywnego przykładu konsumenckiego kredytu gotówkowego EKO wynosi 11,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,85% w stosunku rocznym na które składa się  zmienny WIBOR 3M na dzień 14.12.2023r.  wynoszący 5,86% i stała marża Banku  w wysokości
4,99 %, okres kredytowania  24 miesiące. Kredyt spłacany w 24 miesięcznych stałych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 467,13 zł; ostatnia rata wyrównująca w wysokości 420,48 zł . Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.164,47  zł składa się prowizja w wysokości 0 zł, odsetki 1.164,47 zł. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.164,47  zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 28.02.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązań. Szczegóły związane z zabezpieczeniem i obliczeniem zdolności kredytowej można uzyskać w InoBanku Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Promocja obowiązuje od 29.02.2024r. do 28.06.2024r. Regulamin promocji jest dostępny w placówce Banku oraz na stronie inobank.pl

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

AGNIESZKA-GORZYCKA
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
ILONA-EBERTOWSKA-200x300 (1)
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
BEATA-NOWAKOWSKA
Beata Nowakowska
Doradca klienta
MONIKA-MROZ
Monika Mróz
Doradca klienta
KINGA-JASKULSKA
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
DSC_8879
Anna Krzyżanowska
Doradca klienta
Agata Chrzanowska
Doradca klienta