Scroll Top

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd InoBank Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu zaprasza wszystkich udziałowców do wzięcia udziału w Zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się  w dniu 20.03.2024r.

Podczas zebrań Zarząd Inobanku przedstawi obecną sytuację Banku oraz poinformuje o planach na przyszłość.

Szczegółowy harmonogram