Scroll Top

Lokata terminowa

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych przez Klienta środków pieniężnych przez czas ustalony w umowie z Bankiem. Przynosi ona dochód w postaci odsetek, które są naliczane od zgromadzonych na niej pieniędzy po upływie zadeklarowanego terminu.

Minimalna kwota lokaty : 500 zł

Twoje korzyści : 

  • środki na rachunku lokaty terminowej generują zysk a odsetki są atrakcyjniejsze niż na rachunku ROR,
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres trwania lokaty,
  • szeroki wybór terminów trwania lokaty,
  • możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku,
  • możliwość ustanowienia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 Lokatę może założyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą , a także organizacje “non-profit”, w tym fundacje, stowarzyszenia itp. oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Lokata Progresywna jest lokatą odnawialną.

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach lokat terminowych posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100.000 euro.

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

AGNIESZKA-GORZYCKA
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
ILONA-EBERTOWSKA-200x300 (1)
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
BEATA-NOWAKOWSKA
Beata Nowakowska
Doradca klienta
MONIKA-MROZ
Monika Mróz
Doradca klienta
KINGA-JASKULSKA
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
DSC_8879
Anna Krzyżanowska
Doradca klienta
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
a.jozwiak
Anna Jóźwiak
Doradca Biznes
Justyna Kukuła
Doradca Biznes
Anna Gruszka-Kaleta
Doradca Biznes