Scroll Top

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny na rozwój firmy

Twoje korzyści:

 • finasowanie inwestycji nawet w 75%
 • maksymalny okres kredytowania to aż 15 lat
 • korzystny układ rat

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?
Wystarczy, że:

 • złożysz kompletny i prawidłowo
  wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami
  niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
 • posiadasz zdolność kredytową,
 • zawrzesz z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,
 • ustanowisz wymagane przez Bank prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

a.jozwiak
Anna Jóźwiak
Doradca Biznes
Justyna Kukuła
Doradca Biznes
Anna Gruszka-Kaleta
Doradca Biznes
DOKUMENTY DO POBRANIA: