Scroll Top

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym – oznacza to, że każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Twoje korzyści:

  • łatwe finansowanie działalności gospodarczej w ramach posiadanego rachunku firmowego,
  • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • możliwość przyznania kredytu nawet na okres 36 miesięcy.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak uzyskać kredyt w rachunku bieżącym?
Wystarczy:

  • posiadać w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku, jeżeli posiada on 6-ścio miesięczną historię rachunku),
  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • zawrzeć z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

a.jozwiak
Anna Jóźwiak
Doradca Biznes
Anna Gruszka-Kaleta
Doradca Biznes