Scroll Top

Oprocentowanie i opłaty

Lokaty terminowe nieodnawialne

Warunki
3 miesięczna
6 miesięczna
12 miesięczna
Oprocentowanie stałe 0,2 % 2,8 % 3,5 %
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Poziom oprocentowania na rachunkach lokat terminowych z saldem powyżej 500.000,00 zł może podlegać negocjacji.

Lokaty terminowe odnawialne

Warunki
1 miesięczna
3 miesięczna
6 miesięczna
Oprocentowanie stałe 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Podstawowe stopy procentowe

Warunki
Oprocentowanie
Stopa referencyjna 6,75 %
Stopa lombardowa 7,25 %
Stopa redyskonta weksli 6,80 %