Scroll Top

Kredyt w rachunku

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym oznacza to, że każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Na co możesz przeznaczyć środki?
Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Twoje korzyści:

  • łatwe finansowanie działalności gospodarstwa rolnego w ramach posiadanego rachunku rolniczego,
  • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • możliwość przyznania kredytu nawet na okres 36 miesięcy.

Jak uzyskać kredyt w rachunku bieżącym?
Wystarczy:

  • posiadać w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku, jeżeli posiada on 6-ścio miesięczną historię rachunku),
  • złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej,
  • posiadać zdolność kredytową,
  • zawrzeć z Bankiem umowę o udzielenie Kredytu,

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

AGNIESZKA-GORZYCKA
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
ILONA-EBERTOWSKA-200x300 (1)
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
BEATA-NOWAKOWSKA
Beata Nowakowska
Doradca klienta
MONIKA-MROZ
Monika Mróz
Doradca klienta
KINGA-JASKULSKA
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
DSC_8879
Anna Krzyżanowska
Doradca klienta
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
a.jozwiak
Anna Jóźwiak
Doradca Biznes
Anna Gruszka-Kaleta
Doradca Biznes