Scroll Top

Polityka prywatności InoBank Mobile

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Aplikacja mobilna InoBank Mobile (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów InoBank Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja umożliwia dostęp do usług ino Banku Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu z urządzenia mobilnego (telefonu/tabletu). Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.
  2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności.
  3. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych usług, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do produktów w Banku.
  4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  5. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
  6. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

– pamięci,

– komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

– informacji o lokalizacji,

– aparatu fotograficznego,

– danych kontaktów.

  1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
  2. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
  3. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
  4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Kontakt:

InoBank
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
ul. Solankowa 11
88-100 Inowrocław
www.inobank.pl