Scroll Top

Polityka Prywatności Inobank Junior

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aplikacja mobilna InoBank Junior (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów InoBank Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja umożliwia dostęp do usług InoBank Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu z urządzenia mobilnego (telefonu/tabletu). Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, czy Bank świadczy usługi za jej pośrednictwem.

 1. Klient pobierając Aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności.
 2. Klient może w każdym momencie usunąć Aplikację z rządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych usług, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do produktów w Banku.
 3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
 4. a) komunikuje się z systemami Banku, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
 5. b) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

– pamięci,

– komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

– informacji o lokalizacji,

– aparatu fotograficznego,

– danych kontaktów.

 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 2. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 3. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie inobank.pl
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Bank prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: inobank.pl
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników jest InoBank Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław, zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000026852 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 556-080-46-24, REGON 000494864
 7. W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław, adres e-mail: iodo@inobank.pl

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez Bank danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku: inobank.pl