Scroll Top

Ubezpieczenia dla Udziałowców

Doceniamy, że jesteś naszym udziałowcem !

Będąc Udziałowcem Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu otrzymujesz polisę ubezpieczeniową, która obejmuję m.in:

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu rozszerzone o skutki zawału serca lub udaru.
  • wizytę u lekarza – zwrot kosztów wizyty lekarskie,
  • transport medyczny – zwrot kosztów transportu medycznego, i wiele więcej.