Scroll Top

Zostań Udziałowcem

Dołączając do grona udziałowców Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, zyskasz realny wpływ na cele strategiczne i naszą działalność

By zostać udziałowcem Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu należy:

  1. Pobrać, uzupełnić Deklarację Przystąpienia do Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, 
  2. Dostarczyć deklarację do Banku,
  3. Wnieść wpisowe w wysokości 250 zł, zadeklarować i wnieść :
  • osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
  • osoba prawna co najmniej 20 (dwadzieścia) udziałów.

Wysokość jednego udziału wynosi 300 złotych. 

Członek Banku nie może posiadać więcej niż  równowartość 5% funduszu udziałowego Banku

Masz pytania?  Napisz do nas

    treścią obowiązku informacyjnego. Zgoda na przyszłe oferty